ශ‍්‍රී ලන්කන් එයාර්, රක්‍ෂණ සංස්ථාව, ලිත්‍රො ගෑස්, නොරොච්චෝල, කෙරවලපිටිය විකුණා දැමේ..

රජය විසින් රාජ්‍ය ආයතන රැසක් ප‍්‍රතිව්‍යහගතකරණය කිරීමට හා ඒවායේ කොටස් විකුණා දැමීමට සැලසුම් කර ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මෙසේ සැලසුම් කර ඇත්තේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් අපේක්‍ෂිත ණය වාරිකාය ලබා ගැනීම සඳහා වූ කොන්දේසි අනුවයි….