සන්ධානයට එන්නැයි මහින්දගෙන් ඇරයුම්

එක්‌සත් ජනතා නිදහස්‌ සන්ධානය යටතේ ඉදිරි මැතිවරණ සඳහා එක්‌ව තරග කිරීම සම්බන්ධයෙන්  ජාතික නිදහස්‌ පෙරමුණ ,මහජන එක්‌සත් පෙරමුණ සහ පිවිතුරු හෙළ උරුමය සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට සන්ධානයේ  නව මහ ලේකම් මහින්ද අමරවීර මහතා තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

නව මහ ලේකම්වරයා ලෙස පත්වීමෙන් පසු ම….