දංකොටුවේ සමූල ඝාතනය ගැන හොයන්න පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් 07 ක්

දංකොටුව – ඉරබඩගම – කොස්හේනවත්ත ප්‍රදේශයේ දී ගිනිගෙන විනාශ වූ වෑන් රථයක තිබී හමු වූ මළ සිරුරු 05 සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සිදු කරන විමර්ශනවලට අදාළව පුද්ගලයන් 20 දෙනෙකුගෙන් ප්‍රශ්න කර ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තිබේ.

සිද්ධිය පිළිබඳ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු පොලිස් කණ්ඩායම් 07ක් අංශ කිහිපයක් ඔස්සේ පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියෙකු සඳහන් කරයි….