ගොළු තරුණිය 4දෙනෙකු අතින් සමූහ දූෂණය වෙලා

වීරගුල ප්‍රදේශයේ 21 හැවිරිදි කථනාබාධ සහිත තරුණියක් සමූහ දූෂණයට ලක්ව තිබේ.

අදාළ තරුණිය පුද්ගලයින් සිව් දෙනෙකු විසින් පසුගිය 07 වනදා සමූහ දූෂණයට ලක් කර ඇති බවයි වීරගුල පොලීසිය සඳහන් කරන්නේ….