අස්ගිරි මහ නාහිමියන් විදෙස් බලවේගවලට යට නොවූ අභීත යතිවරයානන් නමක්..

අපවත් වී වදාල අස්ගිරි මහානායක අතිපූජ්‍ය ගලගම අත්‍ථදස්සි නාහිමියන් විදෙන් බලවේග ඉදිරියේ හිස නොනැමූ අභීත යතිවරයානන් වහන්සේ නමක් යයි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා පවසයි.

මේ බව සඳහන් කරමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කර ඇති ශෝක පණිවුඩය මෙසේය….