නොබෙල් සාම ත්‍යාගය – 1932

1932 වසරේ නොබෙල් සාම ත්‍යාගය හිමිවුයේ කාටද යන්න කියල දැනගැනීමට පෙර 1931 වසරේදි නොබෙල් සාම ත්‍යාගය  හිමිවුනේ කාටද යන්න කියල දැනගන්න මෙතනින් ගිහින් කියවන්න.1932 වසරේදී නොබෙල් ත්‍යාගය පිරිනැමීම සිදු  නොකරන ලද අතර, මෙම ත්‍යාග මුදල් විශේෂ අරමුදලකට යොමු කරන ලදී....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය 1931

1931 වසරේ නොබෙල් සාම ත්‍යාගය හිමිවුයේ කාටද යන්න කියල දැනගැනීමට පෙර 1930 වසරේදි නොබෙල් සාම ත්‍යාගය  හිමිවුනේ කාටද යන්න කියල මෙතනින් ගිහින් කියවන්න.1931 වසරේදී නොබෙල් සාම ත්‍යාගය සඳහා පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු හට හිමිවිය....

නොබෙල් ත්‍යාගය – 1910

1910 වර්ෂයේදී නොබෙල් ත්‍යාගය බෙදී ගියේ කොහොමද කියල දැනගන්න කලින් ඔබ 19098 වර්ෂයේ නොබෙල් ත්‍යාගයෙන් පිදුම් ලැබුනේ කාටද යන්න මෙතනින් ගිහින් එම ලිපිය කියවන්න.දැන් අපි බලමු 1910 වර්ෂයේ නොබෙල් ත්‍යාග බෙදී ගියේ කොහොමද කියලා01....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය 1930

1930 වසරේ නොබෙල් සාම ත්‍යාගය හිමිවුයේ කාටද යන්න කියල දැනගැනීමට පෙර 1929 වසරේදි නොබෙල් සාම ත්‍යාගය  හිමිවුනේ කාටද යන්න කියල මෙතනින් ගිහින් කියවන්න.1930 වර්ෂයේදි නොබෙල් සාම ත්‍යාගය සඳහා හිමිකම් කියන ලද්දේ නාදන් සොටර්බ්ලොම්  විසිනි....

නොබෙල් ත්‍යාගය 1909

1909 වර්ෂයේදී නොබෙල් ත්‍යාගය බෙදී ගියේ කොහොමද කියල දැනගන්න කලින් ඔබ 1908 වර්ෂයේ නොබෙල් ත්‍යාගයෙන් පිදුම් ලැබුනේ කාටද යන්න මෙතනින් ගිහින් එම ලිපිය කියවන්න.දැන් අපි බලමු 1909 වර්ෂයේ නොබෙල් ත්‍යාග බෙදී ගියේ කොහොමද කියලා01....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය – 1929

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය 1929 වසරේදී ලැබුනේ කාටද යන්න දැනගැනීමට පෙර මෙම ත්‍යාගයට 1928 වසරේදී සිදුවුයේ කුමක් වුයේද යන්න ඔබ දන්නවාද? නැත්නම් මෙතනින් ගිහින් එම ලිපිය කියවන්න....

නොබෙල් ත්‍යාගය 1908

1908 වර්ෂයේදී නොබෙල් ත්‍යාගය බෙදී ගියේ කොහොමද කියල දැනගන්න කලින් ඔබ 1907 වර්ෂයේ නොබෙල් ත්‍යාගයෙන් පිදුම් ලැබුවේ කවුරුන්ද කියා දැනුවත්ද? නැතිනම් මෙතනින් ගිහින් එම ලිපිය කියවන්න....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය – 1928

1928 වසරේදී නොබෙල් සාම ත්‍යාගය පිරිනැමිම සිදු නොකරන ලද අතර, ඒ අනුව මෙම ත්‍යාග මුදල විශේෂ අරමුදලකට යොමු කරන ලදී.1929 වසරේ නොබෙල් ත්‍යාගයට මොකද වුනේ යන්න ලගදීම ලිපියකින් බලාපොරොත්තු වන්න....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය – 1927

1927 වසරේදීද නොබෙල් සාම ත්‍යාගය දෙදෙනෙකු අතර බෙදී යන ලදී.ඔවුන් නම් ෆර්ඩිනන්ඩ් බියුසන් සහ ලුඩ්විග් ක්විඩ්ඩෙ අතරයි....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය – 1925

1925 වසරේදී නොබෙල් සාම ත්‍යාගය සඳහා දෙදෙනෙකු හිමිකම් කියනු ලැබුවේය. ඔවුන් නම් 01....

නොබෙල් සාමත්‍යගය – 1923 හා 1924

1923 හා 1924  වර්ෂයේ නොබෙල් සාම ත්‍යාගය කිසිවෙකුට ලබාදිම සිදු නොකල අතර, මෙම ත්‍යාග මුදල් විශේෂ අරමුදලකට බැර කරන ලදී.

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය – 1921

1921 වර්ෂයේ නොබෙල් සාම ත්‍යගය දෙදෙනෙකු හට හිමිවි ඇත. ඔවුන් නමි Karl Hjalmar Branting හා Christian Lous Lange හට වේ....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය – 1920

1920 වසරේදී මෙම ත්‍යගය සදහා හිමකම ලද පුද්ගලයා වනුයේ Léon Bourgeois වේ.1851 මැයි 21 ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවරදී උපන් මෙම උතුම් පුද්ගලයා සභාපති ලෙස  Conseil de la Société des Nations (Council of the League of Nations) හා ප්‍රංශ පාර්ලිමේන්තු සෙනට් සබිකයෙකු ලෝක සාමයට මහගු මෙහෙයක් සිදු කලේය....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය 1919

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය 1918 වර්ෂයේදී ලබා නොදුන් අතර 1917 වසරට පසු මෙම ත්‍යාගය ලබා දෙන ලද්දේ 1919 වසරේදීය.1919 වසරේදී මෙම ත්‍යාගය සදහා හිමිකම් කියන ලද්දේ තෝමස් වුඩ්රෝ විල්සන් මහතා විසිනි....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය – 1917

1917 වර්ෂයේදී නොබෙල් සාම ත්‍යාගය සදහා හිමිකම් කියන ලද්දේ අන්තර්ජාතික රතු කුරුස කමිටුව වේ.Comité international de la Croix Rouge (International Committee of the Red Cross)....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය – 1914 සිට 1916

1914, 1915,1916 යන වසර තුන සදහා නොබෙල් සාම ත්‍යගය පිරිනැමීම සිදුකිරිමක් සිදුවි නොමැති අතර, මෙම වසරවල ත්‍යග මුදල් නොබෙල් ත්‍යාග සදහා වන විශේෂ අරමුදලක තැම්පත් කරන ලදී.

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය – 1913

1913 වසරේදී නෙබෙල් සාම ත්‍යාගය හෙන්රි ලා ජස්ට් හට හිමි විය.1854 අප්‍රේල් 22 වෙනි දින බෙල්ජියමේ බ්‍රසල්ස් නුවරදි උපත ලද මොහු ස්විස්ටර්ලන්තයේ බර්න් හි පිහිටි ස්ථිර ජාත්යන්තර සාම කාර්යාංශයේ සභාපති ලෙස හා බෙල්ජියමේ පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රි කෙනෙකු ලෙස ලොක සාමය උදේසා මහගු මෙහෙවරක් සිදුකරන ලදී....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය – 1912

1912 වසරේදි නොබෙල් සාම ත්‍යාගය එලිහු රූට් හට හිමි වු අතර 1913 වසරේදි 1912 වසරේ නොබෙල් ත්‍යගය ඔහුට පිරිනමන ලදී.1845 පෙබරවාරි 15 වෙනිදා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ක්ලින්ටන් හිදී උපත ලද මොහු හිටපු ඇමරිකා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් ලෙස හා බේරැම්කරනය සදහා විවිධ සම්මුතින් නිර්මානය කරමින් සාමය සදහා දැක්වු කැපවිම වෙනුවෙන් මෙම සම්මානය හිමිවිය....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය – 1911

1911 වසරේදීද නොබෙල් සාම ත්‍යගය සදහා සාම ක්‍රියාකාරින් දෙදෙනෙකු හට පිරිබමන ලදී. ඔවුන් නම් Tobias Michael Carel Asser හා Alfred Hermann Fried වේ....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය 1910

1910 වර්ෂයේදීද නොබෙල් සාම ත්‍යගය සදහා සංවිධානයක් උරුමකම් කියනු ලැබීය.ඔවුන් නම් Bureau international permanent de la Paix (Permanent International Peace Bureau)/ ජාත්‍යන්තර නිත්‍ය සාම කාර්යංශය වේ....

නොබෙල් සාම ත්‍යගය 1909

1909 වසරේදීද නොබෙල් සාම ත්‍යගය සදහා දෙදෙනෙකු හට හමිවිය. ඔවුන් නම් Auguste Marie François Beernaert හා Paul Henri Benjamin Balluet d'Estournelles de Constant වේ....