නොබෙල් සාම ත්‍යාගය – 1911

1911 වසරේදීද නොබෙල් සාම ත්‍යගය සදහා සාම ක්‍රියාකාරින් දෙදෙනෙකු හට පිරිබමන ලදී. ඔවුන් නම් Tobias Michael Carel Asser හා Alfred Hermann Fried වේ....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය 1910

1910 වර්ෂයේදීද නොබෙල් සාම ත්‍යගය සදහා සංවිධානයක් උරුමකම් කියනු ලැබීය.ඔවුන් නම් Bureau international permanent de la Paix (Permanent International Peace Bureau)/ ජාත්‍යන්තර නිත්‍ය සාම කාර්යංශය වේ....

නොබෙල් සාම ත්‍යගය – 1908

නොබෙල් සාම ත්‍යගය සදහා 1908 වර්ෂයේදි පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු හට පුදනු ලැබුවා. ඔවුන් නම් Klas Pontus Arnoldson සහ Fredrik Bajer 01....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය 1907

1907 වර්ෂයේදී නොබෙල් සාම ත්‍යගය සදහා පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු හට හිමි විය.ඔවුන් නම් Ernesto Teodoro Moneta හා Louis Renault වේ....

නොබෙල් සාම ත්‍යගය 1906

ගොඩ කාලෙකට පස්සේ නැවත ලිපි ලියන්න පටන්ගන්න හිතුව.සියලුම ලිපි නවත්තපු තැන ඉදල ආයෙමත් පටන් ගන්න යන්නේ....

නොබෙල් සාම ත්‍යගය 1905

1905 වර්ෂයේදි පැවති නොබෙල් සාම ත්‍යගය පෙර වසර වල මෙන් නොව මෙවර ප්‍රථම වරට මෙමෙ ත්‍යගයට කාන්තාවකට උරුමකම් කිමට හැකි විය. 1905 දි මෙය බර්තා වෙන් සට්නර් මහත්මිය හට හිමිවිය....

නොබෙල් සාම ත්‍යගය 1904

පෙර වසර වල මෙන් නොව 1904 වර්ෂයේ මෙම නොබෙල් සාම ත්‍යගය එක් පුද්ගලයෙකු හෝ දෙදෙනෙකුට නොව, ලෝක සාමයට කැපවුන සංවි‍ධානයකට හිමිවිය. එනම් 1904 වර්ෂයේ මෙය හිමිවුයේ Institute of International Law සංවි‍ධානයටයි....

නොබෙල් සාම ත්‍යගය – 1903

නොබෙල් සාම ත්‍යගය 1903 වසරේදි  නොබෙල් සාම ත්‍යගය සදහා ප්‍රථම වරට තනි පුද්ගලයෙකු හිමිකම් කිවේය. එනම් 1903 වසරේදි නොබෙල් සාම ත්‍යගයෙන් පිදුම් ලැබුවේ විලියම් රැන්ඩල් ක්රිමර් ය....

නොබෙල් සාම ත්‍යගය – 1902

දෙවන නොබෙල් ත්‍යග ප්‍රධානය 1902 වර්ෂයේදි පැවැත් විය. මෙම ත්‍යග ප්‍රධාණ උත්සවයේදීද දෙදෙනෙකු නොබෙල් සාම ත්‍යගය සදහා උරුම කම් කියනු ලැබිය....

නොබෙල් සාම ත්‍යගය – 1901

අපි නොබෙල් ත්‍යගය පිළිබද පළකිරිමට සුදානම් වන ලිපි පෙලෙහි පළමුව නොබෙල් සාම ත්‍යගය පිළිබද ලිපි පළ කිරිමට අපි බලාපොරෙත්තු වනවා.පළමු නෙබෙල් සාම ත්‍යගය පිරිනැමිමේ උත්සවය 1901 දෙසැම්බර් 10 වන දින පෙරවරු 10 ට පමණ නොර්වේ පාර්ලිමේන්තුවේදි පැවැත්වුන අතර මෙම උත්සවය විනාඩි 15 කට පමණ සිමා විය....

නොබෙල් ත්‍යග 01

අපි බ්ලොග් පෝස්ට් විසින් උත්සහ දරමින් සිටිනුයේ විවිධ එකිනෙකට වෙනස් මාතෘකා 07ක් යටතේ සතියේ දින 07 ටම ලිපියක් පළ කිරිමයි. පවතින වැඩ රාජකාරිත් සමග මෙය යම් තරමක අපහසු කටයුත්තක් උවද හැකි උපරිම අයුරින් මෙය ඉදිරියට කැගෙන යාමට බලාපොරොත්තු වනවා....