ලෝක උරුම – 24 ආර්මේනියාව

ලෝක උරුම සොයා යන ගමනේදී ආර්ජන්ටිනාවට පසුව අපට හමු වෙන මිලග රාජ්‍යය ලෙස ආර්මේනියාව හැදින්විය හැකිය.ආර්මේනියාව තුල ලෝක උරුම 03ක් ඇති අතර මෙම ලෝක උරුම 03 ම සංස්කෘතික උරුම වේ....

ලෝක උරුම – 23 ආර්ජන්ටිනාව

ආජන්ටිනාවෙන් අපට හමුවන අවසන් ලෝක උරුම දෙක ගැන අද ලිපියෙන් ඉදිරිපත් කිරිමට බලාපොරොත්තු වේ නවීන ව්‍යාපාරයන්ට විශිෂ්ට දායකත්වයක් සපයන Le Corbusier හි ගෘහ නිර්මාණ කටයුතුසංස්කෘතික උරුමයක් ලෙස ආජන්ටිනාවෙන් ලොවට උරුම වු මෙය රටවල් 07 ක් පුරා විහිදුන නව වාස්තු විද්‍යත්මක සංස්කෘතියක ආරම්භයක් වේ....

ලෝක උරුම – 22 ආජන්ටිනාව

ආර්ජන්ටිනාව සතු ලෝක උරුම 11 අතරින් අපි ඉදිරිපත්කිරිමට ඉතිරිව ඇති 09 වන ලෝක උරුමය ගැන මෙම ලිපියෙන් ඔබ වෙත ගෙන එනවා.Qhapaq Ñan, Andean Road Systemසංස්කෘතික උරුමයක් ලෙස ආජන්බ්ටිනාවට උරුම වු Qhapaq Ñan, Andean මාර්ග පද්ධතිය කිලෝමීටර් 30,000 ක වෙළඳ මාර්ග ජාලයක් වේ....

ලෝක උරුම 21 – ආර්ජන්ටිනාව

මෙම ලිපියේ සිට අවම වශයෙන් එක් රටක තිබෙන ලෝක උරුමයන් 03 ක් පිළිබව එක් ලිපියක් මගින් ඉදිරිපත් කිරිමට බලාපොරොත්තු වනවා.ඉෂිකල්ලාස්ටෝ / තල්පම්පය ස්වභාවික උද්‍යනය...

ලෝක උරුම 16 – ආර්ජන්ටිනාව (Jesuit Missions of the Guaranis)

ආර්ජන්ටිනාවේදි හමුවන ලෙවන ලෝක  උරුමය ලෙස මෙය හැදින්විය හැකිය. සංස්කෘතික උරුමයක් වන මෙහි San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto සහ  Santa Maria Mayor කෞතුක වස්තුන් ඇත....

ලෝක උරුම 15 – ආර්ජන්ටිනාව (Los Glaciares National Park)

ලෝක උරුමයන් සොයා යන අපි යන ගමනේ හය වැනි රට ලෙස ආර්ජන්ටිනාව හැදින්විය හැකිය.ආර්ජන්ටිනාව සතුව ලෝක උරුමයන් 10 ක් ඇති අතර ඉන් හයක් සංස්කෘතික උරුමයන් වන අතර ඉතිරිය පාරිසරික උරුමයන්ය....

ලෝක උරුම 14 – ඇන්ටිගුවා හා බාර්බුඩා (ඇන්ටිගුවා නාවික හමුදා නැව් තටාංගනය ආශ්‍රිත පුරාවිද්‍යත්මක ස්ථාන)

ඇන්ඩෝරා රජ්‍යෙයන් පසුව අපි ලෝක උරුම සෙයා යන ගමනේදී අපගේ මීලග රට වන්නේ ඇන්ටිගුවා හා බාර්බුඩා වේ. ඇන්ටිගුවා හා බාර්බුඩා සතුවද ඇත්තේ එක් ලෝක උරුමයක් පමණි....

ලෝක උරුම 09 – ඇල්ජිරියාව (Tassili n’Ajjer)

ඇලිජිරියාවේදි අපට හමුවන හතරවන ලෝක උරුම ස්ථානය ලෙස Tassili n'Ajjer හැදින්විය හැකිය. මෙහි සංස්කෘතික උරුමය හා පාරසරික උරුමයෙන් හි එකතුවක් ලෙස දැක්විය හැක....

ලෝක උරුම 08 – ඇල්ජිරියාව ‍(M’Zab නිම්නය)

ඇල්ජිරියාවේදි අපට හමුවන 03 වන ලෝක උරැමය විදිහට M'Zab නිම්නය හැදින්විය හැකිය.මෙහි සාම්ප්‍රධායික මිනිස් වාසස්ථාන, 10 වන සියසසේදි නිර්මානය කරන ලද බලකොටු නගර,මෙම M'Zab මිටියාවතේ නොවෙනස්ව ආරක්ෂා කර ඇත....

ලෝක උරුම 07 – ඇල්ජිරියාව (Djémila)

ඇල්ජිරියාවේදි අපට හමුවන දෙවන ලෝක උරුමය ලෙස Djémila හැදින්විය හැක. සංස්කෘතික උරුමයක් ලෙස ලෙවට දායද වු Djémila මුහුදු මට්ටමේ සිට මිටර 900 ක් ඉහලින් පිහිටා ඇත....

ලෝක උරුම 06 – ඇල්ජීරියාව (Al Qal’a of Beni Hammad )

ලෝක උරුමයන් පිළිබද සොයා යන ගමනේදි අපිට තුන්වෙනියට හමුවන රට විදිහට ඇල්ජිරියාව ගත හැක.ඇල්ජිරියාව සතුව ලොක උරුම ස්ථාන 07 ක් හමුවේ....

ලෝක උරුම 05 – ඇල්බේනියාව (ඓතිහාසික මධ්‍යස්ථාන වන Berat හා Gjirokastra )

ඇල්බේනියාවේදි අපට හමුවන දෙවන හා අවසන් ලොක අරුමය ලෙස Berat හා Gjirokastra හදුන්වා දිය හැකිය. මෙහි ඔටෝමාන් අවධියේ  ගෘහ නිර්මාණ ලක්ෂණ වල දුර්ලභ උදාහරණ ඇත....

ලෝක උරුම 04 – ඇල්බේනියාව

ලෝක උරුම ගැන හොයාගෙන යන ගමනේදි අපිට දෙවැනියට හමුවන රට විදිහට Albania ගත හැක. මෙම රට සතුව සංස්කෘතික වශයෙන් ලවට උරුම වු ස්ථාන දෙකක් ඇත....

ලෝක උරුම (03) – ඇෆ්ගනිස්ථානය

සංස්කෘතික භූදර්ශනය සහ බාමියන් මිටියාවතේ පුරාවිද්‍ය වටිනාකමඇෆිගනිස්ථානයෙන් අපට හමුවන දෙවන ලෝක උරුමය මෙය වේ.පළමුවන සියවසේ සිට 13 වන සියවස දක්වා විහිද යන මෙහි භාමියන් මිටියාවතේ වු බෞද්ධ ගාන්ධාර පාසලක නෂ්ටාවශේෂ ඇත....

ලෝක උරුම – ඇෆ්ගනිස්ථානය (02)

ඇෆිගනිස්ථානයෙන් අප ලෝකයට උරුම වු ස්ථාන 02ක් හමුවනවා. එම ස්ථාන දෙකම සංස්කෘතික ස්ථාන ලෙස හැදින්විය එක....

ලෝක උරුම – 01

අපි අද අළුත් වැඩකට අතගහන්න පටන් ගන්නේ. මේ දවස් කිහිපයේම අළුත් ආරක ලිපි පළ කිරිම ආරම්භ කළ අපි අද ඉදන් පටන් ගන්නේ ලෝක උරුම ගැන ලිපි පෙළක් ඉදිරිපත් කරන්න....