මහනුවර ප්‍රදේශයේ දර්ශනය වන ගසක එල්ලී සිටින අවතරයේ වීඩියෝව තාම බැලුවේ නැද්ද

මහනුවර ප්‍රදේශයේ දර්ශනය වන ගසක එල්ලී සිටින අවතරයේ වීඩියෝවක් අපිට හමු උනා ඔබ මෙය ඉක්මනට බලන්න පහළ ලින්කුවෙන් එන්නකෝ (සංවේදී අය මෙය බැලීමෙන් වළකින්න)... මෙය නැරබීමට පහත ලින්කුව  ක්ලික් කර තත්පර 5ක් සිට skip ad ක්ලික් කරන්න....

ඇයට දින කිහිපයක සිට රාත්‍රී නින්දේදී අමුත්තක් දැනුන නිසා ඇය තම කාමරයට කැමරාවක් සවි කරා එම කැමරාවේ පටිගත වූ දර්ශන දුටුවොත් ඇගේ ලේ වතුර වේවි

ඔබගේ අදහස් Comment  කරන්න

රෑ 12 ට බොරැල්ල කනත්තේ පටිගත කර ITN වෙනස වැඩසටහන දුටුවොත් ඔබ මවිතයට පත්වේවි

රෑ 12 ට බොරැල්ල කනත්තට ගිහින් වෙනස වැඩසටහන පටිගත කරන ඔවුන්ට හොල්මන් පිලිබදව ලැබෙන අත්දැකීම් පහත වීඩියෝව නැරබීමෙන් ලබාගත හැක.ඔබගේ අදහස් Comment කරන්න