ශ්‍රී ලාංකික වාරි ශිෂ්ඨාචාරයේ විශ්මිත යෝධ පිම්ම – රටක් නැගිටවන්නට ඉදිකළ මොරගහකන්ද

'මහින්ද රාජපක්ෂ සමූද්‍රය' -  මොරගහකන්ද - -විශ්ව චින්තන- ලංකාවේ විශාලතම කෘෂි ව්‍යාපෘතිය ලෙස මොරගහකන්ද ගැන මුලින්ම කථා කරන්නේ 1955 වසරේදීය.නැවත 1977දී කඩිනම් මහවැලි ව්‍යාපෘතිය යටතේ මොරගහකන්ද නැවත කරලියට එයි....

"ඉඩම් සුද්දන්ට විකිණීම" – සිරිසේන මහතාගේ ව්‍යාජ අඳෝනාව සහ ඇත්ත

"ලංකාවෙ බිහි වුන කිසිම රජයක් මේ රටේ ඉඩම් සින්නක්කරව විදේශිකයන්ට ලියලා දුන්නෙ නෑ. ඒත් පහුගිය පාලකයො පෝට්සිටියෙ අක්කර 200ක් සින්නක්කරව චීනෙට ලියලා දුන්නා....