යුදෙව් දේශයේ සිහිනය

සිරියාව 2011 වර්ෂයේ පටන් යුද පිටියක් බවට පත්ව තිබෙන්නේ කවර පාර්ශ්වයන්ගේ කුමන්ත්‍රණ හමුවේදැයි අමුතුවෙන් කිවයුතු නැත.2015 වර්ෂය මැදභාගය වන විට සිරියානු රජයේ හමුදා ක්‍රමයෙන් පරාජය කරා ගමන් කරමින් සිටියහ....

ඩ්‍රෝන් සංග්‍රාමය

ඩ්‍රෝන් තාක්ෂණය ගැන ගැන බොහෝ රටවල් අන්කවරදාටත් වඩා උනන්දුවක් දක්වන්නට පටන් ගෙන තිබේ.ඩ්‍රෝන් තාක්ෂණය බිහිවන්නේ යුදමය කටයුතු උදෙසා වුවත්,එහි සිවිල් භාවිතාව දැන් මුල් ප්‍රමුඛතාවය පරදා වර්ධනය වෙමින් තිබෙන්නේ සිවිල් සමාජයටද වදයක් බවට පත්වෙමින්ය....

ඊශ්‍රායලයේ සෝවියට් යුද්ධෝපකරණ

සතුරන්ගෙන් අත්පත් කරගත් යුද්ධෝපකරණ සිය අවශ්‍යතා සඳහා භාවිතා කරන්නට ඊශ්‍රායල ආරක්ෂක හමුදා දෙවරක් සිතුවේ නැත.මෙම යුද්ධෝපකරණ ත්‍රස්තවාදීන් සමග සටන් කිරීමට මෙන්ම සිය රටේ යුද ශක්තිය නැංවීමටද ප්‍රයෝජනවත් විය....