ඩීර් එසෝර් පළාතෙන් මතුවන ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදීන්ගේ යුදෝපකරණ

සිරියානු රජයේ හමුදා ,ප්‍රධාන වශයෙන් ලිව අල්-කුඩ්ස්,ජාතික ආරක්ෂක බලකා සහ සිරියානු අරාබි හමුදාව ඩීර් එසෝර් පළාතේ අල්-මයාඩින් හි දකුණු ප්‍රදේශයේ  ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා මෙහෙයුමක් ආරම්භ කල බව මාර්තු මාසයේ අවසන් භාගයේදී වාර්තා විය.මෙම කර්තව්‍යයේ අරමුණ කාන්තාර ප්‍රදේශයේ සැඟවී සිටින ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදීන් කණ්ඩායම් දඬයම් කිරීමයි....

ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් අත්පත් කරගත් යුදෝපකරණ

සිරියානු අරාබි හමුදාවේ ටයිගර් නම් බලකා විසින් ඊසාන දිග හමා,ගිණිකොන දිග ඉඩ්ලිබ් සහ නිරිතදිග  ඇලැපෝ ප්‍රදේශවල ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදීන්ට එරෙහිව සිදුකල මෙහෙයුම්වලින් අල්ලා ගත් යුදෝපකරණ රැසක් මෙම මස 9 වනදා ප්‍රදර්ශනය කරන ලදි.ඒවා අතර රුසියානු කොන්කෘස් යුද ටැංකි නාශක නියාමක මිසයිල විදින 10ක්,ඇමෙරිකානු ටොව් යුද ටැංකි නාශක මිසයිල විදින 3ක්,රුසියානු මෙටිස්-එම් යුද ටැංකි නාශක මිසයිල විදින 4ක් ද තිබිණි....

යුදෙව් දේශයේ සිහිනය

සිරියාව 2011 වර්ෂයේ පටන් යුද පිටියක් බවට පත්ව තිබෙන්නේ කවර පාර්ශ්වයන්ගේ කුමන්ත්‍රණ හමුවේදැයි අමුතුවෙන් කිවයුතු නැත.2015 වර්ෂය මැදභාගය වන විට සිරියානු රජයේ හමුදා ක්‍රමයෙන් පරාජය කරා ගමන් කරමින් සිටියහ....