කොච්චි පාර දෙපැත්තේ එලවළු පොළ

කෝච්චි පාරක් දෙපැත්තේ තියෙන වෙලද පොළක් දැකලා තියෙනවද? ඔබ ඉන්නේ ලංකාවේ නම් එහෙම එකක් දැකලා තියෙන්න විදියක් නෑ....

අපේ පොදු ලැජ්ජාවකට අපි නොදන්න විසදුම්

ලැජ්ජාව කියන එක අපි හැමෝටම තියෙන දෙයක්නේ ෆ්රෙන්ස්.හැබැයි ඉතින් බොරුවට ලැජ්ජ වෙන අය වගේම කිසිම ලැජ්ජවක් නැති අයත් අපි නම් ඕනේ තරම් දැකල තියෙනවා....