නැන්දා කෙනෙක් හරි මාමා කෙනෙක් හරි මට ඉගෙන ගන්න උදවු කරන්න – Help for Poor School Kid

මම බොහොම අමාරුවෙන් ඉගෙන ගන්නේ නැන්දා කෙනෙක් හරි මාමා කෙනෙක් හරි මට ඉගෙන ගන්න උදවු කරන්නමේ අර්ථික අපහසුකම් ඇති පව්ලක හොදට ඉගෙන ගන්න මහනුවර උඩුදුම්බර ප්‍රදෙශයේ පාසල් ලමයෙක් ලියපු මුහුනු පොතේ දකින්න ලැබුනු පෝස්ට් එකක්.ඔයාලත් බලන්න, උදවු කරන්න පුලුවන් කෙනෙක් ඉන්නවනම් 0815710749 මේ ෆෝන් නම්බර් එකට කෝල්කරල වැඩිවිස්තර දැනගන්න.....