දිසාපාමොක්

වෙනත් ඉටිපන්දම් එකිනෙකදැල්වීමට නිවි නිවීදැල්වෙයිඑගිනි දැල්වීබලා හිදිනාවිටදි ඔහුගේතිරේ අවසන් වී නිමෙයිසියුම් දුම්රො‍ටු හිමින්හිමිහිට ඉහලටනගියිඅහෝ! ඔහුගේමලගමයි'යැයිදැවෙන ඉටිපන්දම් හඩයි- රන්වන් මකරා -

ක්‍රේන්ද්‍රික ඛන්ඩ

රවුමක් වටේඇත විහිදීකරුණාකරකරදල කරන්නෙපාපුන්චි අපේ හිතටරවුමට රවුමටකරත්ත රෝදයවගේ ඇදීයන්න ගියාමැකිලාප්ලීස් අනේඛණ්ඩ මචෝකරදර කරන්නෙපාදහය වසරෙගණිත පොතේමුලින්ම ඇවිදින්කරදර කරන්නෙපාමිණුම් පොතේමුල් පි‍ටු ටිකදියකර හරින්නෙපාපෛතගරස් ප්ලීස්ඔයා මේ පැත්තේඑන්න එපා.පෛත මචෝඇවිත් ගිහින්මැරුම් කන්නඑපා පෛතගරස් ඔයාඇවිත් මග හැරයන්න එපා ගමේලමෝ සියළු දෙනාබලා ඉදීඔබ එනතුරු....

නිදහස

ලියමි මමනිදහසේකුරු‍ටු ගාමීමම නිදහසේකියමි මම නිදහසේඉදිමි මම නිදහසේකොහේවත් යනගොන් වැඩක්පවරා මටනීති දැමුවේඔහුමයි ඔහුගෙපුවරුවෙ මමපිස්සු නටනවා යැයිකියා කිවේ එයාමයිඑය මගේ හැටියයිඔහුට ඕනෑ පොතබලන් ලිපි ලිවීමයි එය අදාලයඔහුට ඕනෑ දේ ලියූ මම හරිගොන් හරකෙක්මිඔහුට වැටහුණු නැතේ මගෙ හිතබොහෝ අදහස් ඇතඑය මගේ හැටියයිඔහුට ඕනෑ ලෙසටමම ලිපි නොලීවේමගේ හැටියයිමමත් කිසිදා රාමුවේ නොයිදිමිඒක දැන ගනු මැනගුරාණෙනි...මහත් සේරාමු ගත වූප....

කවිකම

කවිකුරු‍ටු ගෑමිදවසක් පුරාඉන්පසුව මටඇතිව බැස්සෙමිනිසදසටකෙම්පූතලේඇතුලේඉන්නා අයගෙසෙල්ලම්දින තුනක්පුරාමවින්දෙමිඇහුවෙමිඑපාවුණිඑයට වඩාසතය ලෝකයවෙත පිය නගනඑක යහපත්ද එය අසමිඅවසන මටමමට වීම එපාවිණනැවත කවියටබැස්සෙමිමම කවියෙක්මිසිතූ දේ ලියනකිසිදු රාමුවක්මට ඇත්තේනැතිය හැමදාමපන්තියේ ගුරුතුමාකියනා විදිහටමෙහෙම ලිව්වොත්මම ගුටි කාලා නවතීවි....ඇත්තටම එයසත්ය ය....

ටියුශන් ඕනෙද ???

සයිටම් එපාද? අපිට සයිටම් ඕනෙ, අපිට එපා මේ කීම කොතරම් සාධාරණද යන්න තීරණය කිරීමට අපට අවශ්‍ය නැත....

පන්ති භාර ගුරුතුමාට නොරිස්සූ කවි හිත

යන එන තැන එවිට මිහිරම         දැනීයන්කන බොන තැන මෙතන රසයම දැනීයන්ගෙන යන දේ වඩා ඉගෙනුම  ගෙනේයන්යන තැන මෙතන දැනුමම         ලැබීයන්ගිය තැන පළමු කොට වැන්දේ බෝධිරජරජ කළ තැනය මණි අඛ්ඛිත       නාගරජවැඩ සිටි තැනය අප ලොව්තුරු  මුණිදුරජගිය තැන එතන සිත් ගත්තේ    කරපු රජදෙවෙනි කොට ගියේ මැදුර             කටස්වාභාවිකව වායුව සමන            කොටඇති බව කියුව තැන එය       &nbs...

එහෙවු අපි වැනි උන්ට බුදු සරණම තමයි …

හැමෝගෙම හිතනිදහසේ ගී ගයනඅද ...විභාගේ ඉවරයිනමුත් ඒ සතුටඇත්තේ අන්තිම පේලියේතමයි ......

විභාග කවි ( ෆීලින් ඇන්ග්‍රි )

කවුරු කවුරුත්හොර කරනකොපි කරනවිභාගෙ අතරින්විශ්වයේජීවත්වෙනචරිතයක්උත්තරේබැරලයට දමයිහොර කරලා කුමකටද?තෑගි හම්බෙනවාද?...