ඒකාබද්ධ විපක්ශය ව්‍යවස්ථා සම්පාදන මණ්ඩලයෙන් ඉවත් විය යුතු නෑ.- ජාතික ඒකාබද්ධ කමිටුවේ අවධාරණය

ඒකාබද්ධ විපක්ශය ව්‍යවස්ථා සම්පාදන මණ්ඩලයෙන් ඉවත් විය යුතු නෑ. එය තුල සිට විරෝධය පෑ යුතුයි - ජාතික ඒකාබද්ධ කමිටුවේ අවධාරණයනව ව්‍යවස්ථාවකට එරෙහි ත්‍රෛයි නිකායික මහානායක හිමිවරුන්ගේ ඓතිහාසික ප්‍රකාශය හරහා ව්‍යවස්ථාවට ගොඩනැගෙන ජනතා ප්‍රතිවිරෝධය එල්ල කළ යුත්තේ ආණ්ඩුව දෙසට මිස ඒකාබද්ධ විපක්ෂයටවත් එහි නායකයන් දෙසටත් නොවන බව ගෙවිඳු කුමාරතුංග මහතා අවධාරණය කර සිටී....

යෝජිත ව්‍යවස්ථාවේ රට බෙදන විනාශකාරී යෝජනා හකුළා ගනු ! – ජාතික ඒකාබද්ධතා කමිටුව

මාධ්‍ය නිවේදනයආණ්ඩු ක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා ප‍්‍රතිසංස්කරණ ගැන මධ්‍ය - පර්යන්ත උප කමිටුවේ වාර්ථාව මත ජාතික ඒකාබද්ධතා කමිටුවේ ප‍්‍රකාශය.මධ්‍ය - පර්යන්ත සබඳතා සහ පොලිස් බලතල පිළිබඳ වාර්තා ඇතුළත් ආණ්ඩු ක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා ප‍්‍රතිසංස්කරණ ගැන ඔවුන් විසින් පත් කරන ලද උප කමිටු වාර්තා කිපයක් නොවැම්බර් මස 19 වන දින රජය විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී....

NJC calls for hanayakes’ opinion on constitutional making process

-Shamindra Ferdinando-The National Joint Committee (NJC) yesterday called for Mahanayakes’ intervention to prevent the division of the country on ethnic lines.Executive member of the NJC Gevindu Cumaratunga alleged that the on-going parliamentary process was aimed at creating a federal state....