නොබෙල් සාම ත්‍යාගය – 1932

1932 වසරේ නොබෙල් සාම ත්‍යාගය හිමිවුයේ කාටද යන්න කියල දැනගැනීමට පෙර 1931 වසරේදි නොබෙල් සාම ත්‍යාගය  හිමිවුනේ කාටද යන්න කියල දැනගන්න මෙතනින් ගිහින් කියවන්න.1932 වසරේදී නොබෙල් ත්‍යාගය පිරිනැමීම සිදු  නොකරන ලද අතර, මෙම ත්‍යාග මුදල් විශේෂ අරමුදලකට යොමු කරන ලදී....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය 1931

1931 වසරේ නොබෙල් සාම ත්‍යාගය හිමිවුයේ කාටද යන්න කියල දැනගැනීමට පෙර 1930 වසරේදි නොබෙල් සාම ත්‍යාගය  හිමිවුනේ කාටද යන්න කියල මෙතනින් ගිහින් කියවන්න.1931 වසරේදී නොබෙල් සාම ත්‍යාගය සඳහා පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු හට හිමිවිය....

නොබෙල් ත්‍යාගය – 1910

1910 වර්ෂයේදී නොබෙල් ත්‍යාගය බෙදී ගියේ කොහොමද කියල දැනගන්න කලින් ඔබ 19098 වර්ෂයේ නොබෙල් ත්‍යාගයෙන් පිදුම් ලැබුනේ කාටද යන්න මෙතනින් ගිහින් එම ලිපිය කියවන්න.දැන් අපි බලමු 1910 වර්ෂයේ නොබෙල් ත්‍යාග බෙදී ගියේ කොහොමද කියලා01....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය 1930

1930 වසරේ නොබෙල් සාම ත්‍යාගය හිමිවුයේ කාටද යන්න කියල දැනගැනීමට පෙර 1929 වසරේදි නොබෙල් සාම ත්‍යාගය  හිමිවුනේ කාටද යන්න කියල මෙතනින් ගිහින් කියවන්න.1930 වර්ෂයේදි නොබෙල් සාම ත්‍යාගය සඳහා හිමිකම් කියන ලද්දේ නාදන් සොටර්බ්ලොම්  විසිනි....

නොබෙල් ත්‍යාගය 1909

1909 වර්ෂයේදී නොබෙල් ත්‍යාගය බෙදී ගියේ කොහොමද කියල දැනගන්න කලින් ඔබ 1908 වර්ෂයේ නොබෙල් ත්‍යාගයෙන් පිදුම් ලැබුනේ කාටද යන්න මෙතනින් ගිහින් එම ලිපිය කියවන්න.දැන් අපි බලමු 1909 වර්ෂයේ නොබෙල් ත්‍යාග බෙදී ගියේ කොහොමද කියලා01....

ඔන්න 200 යි

මොකක්ද මේ 200.අපිට 200 යි....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය – 1929

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය 1929 වසරේදී ලැබුනේ කාටද යන්න දැනගැනීමට පෙර මෙම ත්‍යාගයට 1928 වසරේදී සිදුවුයේ කුමක් වුයේද යන්න ඔබ දන්නවාද? නැත්නම් මෙතනින් ගිහින් එම ලිපිය කියවන්න....

නොබෙල් ත්‍යාගය 1908

1908 වර්ෂයේදී නොබෙල් ත්‍යාගය බෙදී ගියේ කොහොමද කියල දැනගන්න කලින් ඔබ 1907 වර්ෂයේ නොබෙල් ත්‍යාගයෙන් පිදුම් ලැබුවේ කවුරුන්ද කියා දැනුවත්ද? නැතිනම් මෙතනින් ගිහින් එම ලිපිය කියවන්න....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය – 1928

1928 වසරේදී නොබෙල් සාම ත්‍යාගය පිරිනැමිම සිදු නොකරන ලද අතර, ඒ අනුව මෙම ත්‍යාග මුදල විශේෂ අරමුදලකට යොමු කරන ලදී.1929 වසරේ නොබෙල් ත්‍යාගයට මොකද වුනේ යන්න ලගදීම ලිපියකින් බලාපොරොත්තු වන්න....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය – 1927

1927 වසරේදීද නොබෙල් සාම ත්‍යාගය දෙදෙනෙකු අතර බෙදී යන ලදී.ඔවුන් නම් ෆර්ඩිනන්ඩ් බියුසන් සහ ලුඩ්විග් ක්විඩ්ඩෙ අතරයි....

ලෝක උරුම – 22 ආජන්ටිනාව

ආර්ජන්ටිනාව සතු ලෝක උරුම 11 අතරින් අපි ඉදිරිපත්කිරිමට ඉතිරිව ඇති 09 වන ලෝක උරුමය ගැන මෙම ලිපියෙන් ඔබ වෙත ගෙන එනවා.Qhapaq Ñan, Andean Road Systemසංස්කෘතික උරුමයක් ලෙස ආජන්බ්ටිනාවට උරුම වු Qhapaq Ñan, Andean මාර්ග පද්ධතිය කිලෝමීටර් 30,000 ක වෙළඳ මාර්ග ජාලයක් වේ....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය – 1925

1925 වසරේදී නොබෙල් සාම ත්‍යාගය සඳහා දෙදෙනෙකු හිමිකම් කියනු ලැබුවේය. ඔවුන් නම් 01....

මෙන්න තවත් ගිනස් වාර්තාවක් – 01

2018 වර්ෂයේ අපි ඔයාලට දෙන අලුත්ම ලිපි ලෙක ආරම්භය තමයි මේ. ඒ කියන්නේ ලෝකේ ඉන්න අය එක එක දෙවල් වලින් ගිනස් වාර්තා තියන්න යනවනේ....

නොබෙල් සාමත්‍යගය – 1923 හා 1924

1923 හා 1924  වර්ෂයේ නොබෙල් සාම ත්‍යාගය කිසිවෙකුට ලබාදිම සිදු නොකල අතර, මෙම ත්‍යාග මුදල් විශේෂ අරමුදලකට බැර කරන ලදී.

නොබෙල් ත්‍යාග – 1901

මෙතෙක්අ කලක් නොබෙල් සාම ත්‍යාගය පිළිබද ලිපි පෙලක් ඉදිරිපත් කරන මෙම බ්ලොග් අඩවියෙන් අද සිට එක් එක් වසර වල  එක් එක් අංශයන්ගෙන් නොබෙල් ත්‍යාග හිමි වුනේ කාටද යන්න ඔබ වෙත ගෙන ඒම මෙම ලිපි පෙල මගින් සිදුකිරිමට බලාපොරොත්තු වනවා.ඒ අනුව 1901 වර්ෂයේ එක් එක් අංශයන්ගෙන් කාටද නොබෙල් ත්‍යාග හිමිවුනේ කියා විමසා බලමු....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය – 1921

1921 වර්ෂයේ නොබෙල් සාම ත්‍යගය දෙදෙනෙකු හට හිමිවි ඇත. ඔවුන් නමි Karl Hjalmar Branting හා Christian Lous Lange හට වේ....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය – 1920

1920 වසරේදී මෙම ත්‍යගය සදහා හිමකම ලද පුද්ගලයා වනුයේ Léon Bourgeois වේ.1851 මැයි 21 ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවරදී උපන් මෙම උතුම් පුද්ගලයා සභාපති ලෙස  Conseil de la Société des Nations (Council of the League of Nations) හා ප්‍රංශ පාර්ලිමේන්තු සෙනට් සබිකයෙකු ලෝක සාමයට මහගු මෙහෙයක් සිදු කලේය....

ඖෂධ පෑලෑටි 01 – නවහන්දි

කොහොමද යාළුවනේ..ගොඩ දවසකින් මෙම බ්ලොග් එකට ලිපි ලියන්න අවස්ථවක් නොලැබුන අතර, අද ඉදන් අළුත් ලිපි පෙලක් ලියන්න හිතුවා....

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය 1919

නොබෙල් සාම ත්‍යාගය 1918 වර්ෂයේදී ලබා නොදුන් අතර 1917 වසරට පසු මෙම ත්‍යාගය ලබා දෙන ලද්දේ 1919 වසරේදීය.1919 වසරේදී මෙම ත්‍යාගය සදහා හිමිකම් කියන ලද්දේ තෝමස් වුඩ්රෝ විල්සන් මහතා විසිනි....